Örttinktur

Dränage kompositum

 

Ingredienser:

Aqua, Ribes nigrum, Bardana, Centaurium, Juniperus, Equisaetum, Viola tricolore, Carduus marianus, Taraxacum, Angelica, Calamus, Cynaria, Solidago virga aurea, Orthosiphonis, Uva ursi, Betula, Berberis, Echinacea purpurea, Uncaria tomentosa, Hydrastis canadensis, Cantharis, Ethanolum 11% v.v.

 

  

Användning

Främjar bortförsel av slaggprodukter från kroppen genom att stödja blås- och njurfunktionen, matsmältningen och lymfsystemets funktion.

Vid hudproblem och förstörd immunsystem. Används med fördel vid kroniska besvär.Dränagekompositum stödjer och stimulerar funktionen hos levern, njurarna, matsmältningen och lymfsystemet.

 

Dränage Kompositum har en renande och stimulerande verkan på många organer, men framförallt på levern, njurarna, tarmerna och lymfsystemet. Detta gör att ämnesomsättningen förbättras och att lagring av nya avfallsämnen förhindras.

Eftersom djuret blir kvitt sina avfallsämnen och ämnesomsättningen fungerar bra, förbättrar motståndskraften och genomblödningen. Eventuella inflammationer motverkas också. Dessutom ser Dränage Kompositum till att andra stödjande medel får en bättre terapeutisk verkan.

Dränage Kompositum innehåller bl.a. Ribes nigrum och Juniperus. Ribes nigrum förbättrar (hudens) ämnesomsättningen, rensar lymfsystemet och verkar inflammationshämmande och stimulerande på lever, blåsa och njurar. Juniperis har en stark diuretisk och anti-inflammatorisk verkan.

Perioden som man ska använda Dränage kompositum beror på hur allvarliga besvären är. Generellt kan man sluta använda medlet 2 till 3 veckor efter det att besvären har försvunnits.

 

Dosering:

Hästar: 2 ggr/dag 20-30 droppar (på t.ex. en limpbit)

Hundar > 25 kilo: 2 ggr/dag 10 droppar; 10 till 25 kilo: 2 ggr/dag 7 droppar; < 10 kilo: 2 ggr/dag 5 droppar

Om inte veterinär/terapeut föreskrivit annat. Användning under dräktighetstid och laktationsperiod i samspråk med veterinär och/eller terapeut.

 

Helst ska man ge dränagekompositum utanför de vanliga måltiderna.

Det är möjligt att använda dränagekompositum under längre tid; 3 veckor och sen en vecka stopptid osv.

 

Lever kompositum

 

Ingredienser

Aqua, Cynara, Carduis marianus, Taraxacum, Centaurium, Chelidonium, Angelica, Calamus, Uncaria tomentosa, Ethanol 11% v/v.

 

 

 

Användning

Vid otillräcklig lever- och gallfunktion, matsmältningsproblem; dålig leverfunktion, obstipation, problem med fällning som orsakas av matsmältningen, leverdetoxifikation, hov- och muskelåkommor som fång och kronisk ögoninflammation.

Leverkompositum skyddar och reparerar levercellarna. Det hjälper till att forsla bort avfallsämnen, orsakad av t.ex. medicinbruk, luftförorening eller fel mat, och förebygger lagring av nya avfallsämnen. Leverkompositum används bland annat vid en nedsatt leverfunktion och besvären som hör till detta, som en dålig tolerans mot fettrik mat, dålig andedräkt, illamående, kräkning och minskad matlust. Det innehåller bland annat jordärtskocka, mariatistel, maskros och arun. För invärtes bruk.

 

När man ger leverkompositum rekommanderar vi att kraftfodret inte innehåller socker.

 

Detta kompositum främjar lever- och gallfunktionen. Leverkompositum stimulerar både produktionen och nedbrytning av gallan tack vare Cynara och Carduus marianus. Dessa örter har egenskapen att vara både renande och leverreparerande. Dessutom används Leverkompositum vid överbelasting av levern på grund av toxiska ämnen.

Leverkompositum ser till en bra matsmältning genom att stimulera leverns (Cynara, Carduis marianus, Chelidonium), gallans (Cynara, Carduis marianus, Chelidonium, Taraxacum, Centaurium) och magens (Angelica, Calamus) funktion.

 

Användning under längre tid är möjligt om man har en ’stoppvecka’ efter tre veckors användning.

Omskakas först.

Användning under dräktighetstid och laktationsperiod i samspråk med veterinär och/eller terapeut

 

 

Dosering:

Hästar: 2 ggr/dag 20-30 droppar på en brödbit

Hundar > 25 kilo: 2 ggr/dag 10 droppar

Hundar 10 till 25 kilo: 2 ggr/dag 7 droppar

Hundar o katter < 10 kilo: 2 ggr/dag 5 droppar

Om inte veterinär/terapeut föreskrivit annat

Njur kompositum

 

 

Ingredienser

Aqua, Solidago virga aurea, Orthosiphonis, Uva ursi, Betula, Berberis, Echinacea purpurea, Uncaria tomentosa, Hydrastis canadensis, Cantharis, Ethanolum 11% v.v.

 

Användning

Det här medlet verkar stärkande på njurarnas och blåsans funktion. Ges enkelt på en liten brödbit.

Ett medel som förbättrar njurarnas filterfunktion. Det verkar reglerande på vätskehushållningen, ser till att blåsans och njurarnas utsöndring blir optimal och verkar inflammations-hämmande. Njurkompositum används bland annat vid blåsinflammationer, inflammationer av urinvägarna, blåsstenar och en otillräcklig njurfunktion. Dessutom kan medlet tillämpas vid djur som håller fast fukt och som stöd vid behandling av njurgrus. Det innehåller bland annat gullris, javate, mjölon, björklöv och röd solhatt. För invärtes bruk

 

Egenskaper per ingrediens

Solidago: har en diuretisk verkan, motverkar blåse– och njurstenar och fungerar anti-inflammatorisk.

Orthosiphonis: främjar urinens utsöndring ur njurarna.

Uva ursi: fungerar som desinfektans för urinvägarna.

Betula: används när en hög urinproduktion är lämplig, som vid en bakteriell infekton.

Berberis och Hydrastis: fungerar synergetiska, båda verkar desinfekterande på urinvägarna och mot smärta i urinvägarna.

Echinacea och Uncaria: främjar immunförsvaret och fungerar antiseptisk. Dessutom motverkar båda ödembildning.

Cantharis: används vid smärtfull och ofullständig urinerande.

 

 

Dosering:

Hästar: 2 ggr/dag 25 droppar

Hundar > 25 kilo: 2 ggr/dag 12 droppar; 10 till 25 kilo: 2 ggr/dag 7 droppar; < 10 kilo: 2 ggr/dag 5 droppar

Om inte veterinär/terapeut föreskrivit annat. Användning under dräktighetstid och laktationsperiod i samspråk med veterinär och/eller terapeut.

 

Helst ska man ge njur kompositum utanför de vanliga måltiderna.

Det är möjligt att använda njur kompositum under längre tid; 3 veckor och sen en vecka stopptid osv.